ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY


Társaságunk a megrendeléstől számított

5 munkanapon belül

vállalja az Energetikai Tanúsítvány elkészítését.

AKCIÓS AJÁNLATUNK:    LAKÁS:  20'000 Ft,   CSALÁDI HÁZ:  25'000 Ft
TÁJÉKOZTATÓ

A 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet szerint 2012. január 1-jétől mind az új, mind a használt ingatlanokra vonatkozóan épület Energetikai Tanúsítvány kötelező, mely tájékoztatást ad egy adott épület energia fogyasztásáról a vásárló vagy a bérlő számára.

2002-ben az Európai Uniós direktívák szerint a Magyar Köztársaság kormánya két alapvető jogszabályt alkotott:

 • az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, rendeletet, amely a számítási módszereket egységesítette,
 • és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely pedig a energetikai tanúsítás módszereit szabványosította.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja szerint Energetikai Tanúsítvánnyal tanúsítani kell az épület energetikai jellemzőit a hatálya alá tartozó

 • a)   új épület építése;
 • b)   meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás);
 • ba) ellenérték fejében történő tulajdon átruházás, vagy
 • bb) 1 évet meghaladó bérbeadás
 • c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.

 Energia Tanúsítványt nem kell kiállíttatni:

 • a)   az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • b)   az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • c)    a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • d)   a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • f)    a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • g)  azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • h)   a műhely rendeltetésű épületre;
 • i)    a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Az Energia Tanúsítvány érvényességi ideje 10 év (amennyiben ezen időn belül a tanúsítványt befolyásoló módosítás az ingatlanon nem történt), viszont minden ingatlan eladásnál és 1 évet meghaladó bérbeadásnál újat kell készíteni a tulajdonosnak.

"INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g Pf.: 73
Tel: 56/390-431 Fax: 56/590-692
web: http://www.invesztacios.hu/, email: invesztacios@t-online.hu