műszaki ellenőrzés

Társaságunk 1983. óta végez műszaki ellenőri tevékenységet, azonban ez a tevékenység személyhez kötötten 1978. óta folyik.                                                                
A műszaki ellenőrző munka teljes skáláját felöleli Társaságunk feladatköre.

Magasépítészet, mélyépítészet, közmű-építés (víz, csatorna, útépítés, távközlés, energiaellátás, gázellátás), épületgépészet terén egyaránt folytattunk és folytatunk műszaki ellenőri tevékenységet beruházás előkészítő, lebonyolító, beruházást szervező FIDIC szerződéses ismeretekkel.                                         
A műszaki ellenőri feladatokat a  158/1997 (IX. 26.) Kormányrendelet foglaltak szerint végezzük.

A beruházás-lebonyolítás indításánál már a tervezési fázis kezdetén vagy -lehetőség szerint- a tervezés indítása előtt csatlakozunk be a munkába, mivel a tervezési munka során mind az anyagforgalmazói, mind a kivitelezésbeni problémákat tisztázni tudjuk, így a pályázati kiírásainknál tisztázatlan szakmai problémákat nem hagyunk.                       
A lebonyolítói munka kiterjed a közbeszerzési eljárások lebonyolítására is.

Az „INVESZTÁCIÓS 2000” Kft. beruházás-lebonyolítás szervezése során az alábbi részfeladatokra vállalkozik:

 • A kiviteli tervek elkészítése során a tervezőkkel folyamatos konzultáció a megbízó érdekeinek képviseletében.
 • Kiviteli és engedélyezési tervek felülvizsgálata.
 • Pályázati hirdetmény összeállítása (beleértve a közbeszerzési pályázatot is).
 • Részletes pályázati kiírás elkészítése a közbeszerzési törvénynek megfelelően.
 • A pályázóknak folyamatos konzultáció biztosítása.
 • Részletes pályázati dokumentációk fogadása.
 • Pályázatok anyagok bontásának lebonyolítása.
 • Pályázatok kiértékelése, véleményezése ár és műszaki tartalom szempontjából.
 • Javaslattétel a legmegfelelőbb pályázatra vonatkozóan döntés-előkészítés szintjén.
 • A megbízó döntése alapján a pályázati eredmény kihirdetése.
 • Vállalkozói szerződések felülvizsgálata, szerződéskötésre előkészítés.
 • Engedélyeztetési eljárások lefolytatása.
 • Építési engedély beszerzése.
 • Kivitelezői - vállalkozói szerződés megkötése után munkaterület átvétele és átadása.
 • Kivitelezés beindíttatása, rendszeres műszaki ellenőrzés biztosítása a szakági kivitelezéseknek megfelelően.
 • Részszámlák műszaki és árfelülvizsgálatának elvégzése, részátadások lebonyolítása.
 • Műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása.
 • Használatbavételi engedély megkérésében való közreműködés.
referenciák

Belvízelvezetés

Egészségház
Ifjúsági szállás
Takarékszövetkezet


Kisújszállás

Abony
Kisújszállás
Debrecen


"INVESZTÁCIÓS 2000" KFT
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g Pf.: 73
Tel: 56/390-431 Fax: 56/590-692
web: http://www.invesztacios.hu/, email: invesztacios@t-online.hu